Teema

Tilat avoimiksi

Helsinki etsii käytännön digitaalisia ratkaisuja tilojensa joustavampaan käyttöön. Kaupunki omistaa paljon mielenkiintoisia tiloja, mutta niiden käyttö vaihtelee. Miten tyhjät tilat avattaisiin kaupunkilaisille?

Tilavaraushankkeiden tavoitteena on julkisten tilojen käytön tehostaminen, saavutettavuuden parantaminen ja tilojen käyttöön liittyvien kustannusten alentaminen kaupungin tilavarauskäytäntöjä yhtenäistämällä.

Aiheesta blogissa: "Helsinki inspiroi avaamaan tilojaan kaikkien käyttöön"

Teeman projektit

 • Varaamo

  Varaamosta voi varata kaupungin julkisia tiloja sekä työpisteitä yksityiseen käyttöön. Aluksi varattavissa on kaupunginkirjaston, nuorisoasiainkeskuksen sekä varhaiskasvatusviraston tiloja, työpisteitä ja laitteita.

 • Stadin tilapankki

  Stadin tilapankki tarjoaa kaupungin työntekijälle tietoa yhteiskäyttöisistä työpisteistä ja kokoushuoneista.

 • Urbaanit yhteistilat -selvitys tilojen käytöstä Suomessa

  Kliffa Innovations toteuttaa Urbaanit yhteistilat -selvityksen, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja tilojen tehokkaampaan ja asukasystävällisempään käyttöön. Selvitys on osa Helsingin kaupungin Innovaatiorahaston rahoittama.

 • Joustotilat

  Kalasataman kaupunginosassa on käytössä Flextila-palvelu, jonka kautta asukkaat, pienyritykset ja muut tilojen käyttäjät voivat helposti löytää vapaita tiloja esimerkiksi kokoontumisiin, harrastuksiin tai lyhytaikaiseen työntekoon. Tilojen haltijat, kuten taloyhtiöt, voivat puolestaan tarjota omia tilojaan käyttöön sellaisina aikoina, kun he eivät itse niitä tarvitse.

 • Refill - tilojen lyhytaikainen käyttö

  Refill-projektissa pyritään luomaan vuoropuhelua kaupunkilaisten ja kaupungin välillä tilojen paremmasta lyhytaikaisesta hyödyntämisestä sekä luomaan kansainvälista ymmärrystä aiheeseen liittyvästä poliittisesta päätöksenteosta

 • Resurssienvarausrajapinta kuuteen kaupunkiin

  Suomen kuusi suurinta kaupunkia kehittävät yhdessä avointa resurssienvarausrajapintaa, jonka kautta voi varata kaupungin vapaita tiloja, esimerkiksi kirjastojen kokoustiloja. Rajapinnan kautta voi etsiä vapaita tiloja, varata niitä, muokata varauksiaan ja perua varuksen. Rajapinta mahdollistaa varauspalvelun laajentamisen myös esimerkiksi välineiden vuokraamiseen.

 • Huonevarausjärjestelmä

  Kanslian huonevarausjärjestelmän uusimisella pyritään helpottamaan kaupungin työntekijöiden kokoushuoneiden varaamista. Palvelu on yhdistetty resurssiydinrajapintaan, joka toimii myös muiden kaupungin tila- ja resurssivarausjärjestelmien kanssa yhteen.

 • Resurssienvarausrajapinta Respa

  Avoin resurssinvarausrajapinta eli Respa tarjoaa kaupungin Resurssiytimeen tallennettuja tietoja. Resurssiytimeen tallennetaan kaupungin tiloihin liittyvää metadataa, kuten sijainti- ja varaustietoja.