Luku 3 Tietovarannot ja ydintiedon hallinta

Kaupungilla on käytössä yhteensä noin 900 lähdejärjestelmää, jossa kussakin operoidaan yhtä tai useampaa kaupungin tarjoamaa palvelua. Palveluissa ja niihin liittyvien järjestelmien kautta käsitellään kaupungin käytössä olevia datoja. Samaan prosessiin liittyvät tietojoukot muodostavat tietovarantoja, jotka ovat loogisia tietojen kokonaisuuksia. Esimerkiksi terveydenhuollon asiakkaiden tiedot muodostavat tietovarannon.

Luonnos